ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดโครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร
เมื่อวันที่  5 – 6 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<