กำหนดชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

? แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
☑️ ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 61 เป็นต้นไป
☑️ ชำระได้ที่ธาคารกรุงไทย ทุกสาขา
☑️ ส่งใบฝากเงินที่ครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 26 พ.ย. 61
? ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/BJxhho