ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดโครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่  30 – 31 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<