ขอเชิญครู บุคลากร นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญครู บุคลากร นักเรียนและประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต
ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
เวลา 10.00 – 14.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) ห้องประชุม ชั้น 3

*สำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปี แต่ยังไม่ครบ 18 ปีเต็ม หากประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต ให้ติดต่อขอรับ ใบอนุญาตบริจาคเลือด ได้ที่ห้องพยาบาล หรือลิ้งค์ทางด้านล่างนี้
https://drive.google.com/…/1oaPjFXs7vGIMymhLu9yp_GkEx…/view…

**ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด
https://drive.google.com/…/1YP_eEu6itC5xn6Tc9z0UH1uHq…/view…