การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ด.ช.สุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง ม.3/12
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่คู่ผสม
และรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตร์ ทีม

ด.ญ.ณัฐกฤตตา สุธรรม ม.3/5
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตร์ ทีม

ด.ญ.พุทธิมา อิสมัน ม.2/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตร์ คู่ผสม
ในรายการ GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์