การอบรมการใช้โปรแกรม Logbook

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการอบรม
เรื่อง”การทำผลงานวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ และการใช้โปรแกรม Logbook”
เพื่อให้ครูได้มีความรู้ในการทำผลงานวิชาการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
เข้าใจการใช้โปรแกรม Logbook และส่งเสริมให้ครูส่งผลงานวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดยนายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<