ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

# แจ้งการตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
– นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เว็บ http://203.114.116.37/transcripts/ (ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.)
หรือรับผลการเรียนได้ที่ครูที่ปรึกษา ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (วันที่ 10 ต.ค.61)
– นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มผ. ให้ไปพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับคำร้องขอสอบซ่อมครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561
– ลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
– สอบซ่อมวันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2561 ให้เข้าติดต่อและสอบซ่อมกับครูผู้สอนด้วยตัวเอง
หมายเหตุ สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ Line id : @tcr2679o (ให้บริการระหว่างเวลา 08.00-21.00 น.)