ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ตามลิ้งค์ทางด้านล่างนี้

หนังสือประกาศผลการคัดเลือก