อบรมธรรมศึกษา ปี2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จัดกิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ระหว่างวันที่ 4-5 และ 8-9 ตุลาคม 2561

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<