โครงการร้อยรักร้อยใจ มาลัยดินไทย จากใจลูก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดโครงการร้อยรักร้อยใจ มาลัยดินไทย จากใจลูก
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปั้นพวงมาลัยจากดินไทย เป็นการบูรณาการการเรียนรู้
โดยวิทยากรมืออาชีพ  นางมาลินี เวชตระกูล และนางสาวสุขใจ  ศรีฤทธิ์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2562
ผู้เข้าร่วมโครงการมีนักเรียนชั้น ม.1-6 ครู ผู้ปกครอง และชุมชนที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 172 คน
ณ ห้องหัตถประดิษฐ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2561

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<