กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<