นักเรียน TYC เข้าร่วมชมงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand BIG Bang 2018 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

งานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand BIG Bang 2018 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความสำคัญกับ โครงการ TOT Young Club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐ
โดยนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมถ่ายรูปและสอบถามนักเรียนในโครงการภายใต้ TOT Young Club ชุมชนคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561