ประกาศผล 0,ร,มผ. ภาคเรียนที่ 1/2561

# แจ้งการตรวจสอบผล 0, ร, มผ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
– นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนที่ติด 0, ร, มผ. ได้ที่เว็บ http://www.ps.ac.th/psth/transcripts/ (วันที่ 26 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.) หรือ บอร์ดผลการเรียน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (วันที่ 27 ก.ย.61)
– นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มผ. ให้ไปพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับคำร้องขอสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561
– ลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
– ให้เข้าสอบซ่อมกับครูผู้สอนตามตารางสอบซ่อมครั้งที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1ecDFFf708Wj_JcUXCwM8R8bxTs6_mZgb/view?usp=sharing
หมายเหตุ สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ Line id : @tcr2679o (ให้บริการระหว่างเวลา 08.00-21.00 น.)