การประชุมสัมมนาโครงงานพัฒนาจริยคุณ นักเรียนแกนนำและครูแกนนำ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นสถานที่ในการจัดการประชุมสัมมนาโครงงานพัฒนาจริยคุณ นักเรียนแกนนำและครูแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพม.1 สพฐ.
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครู ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการ รวมจำนวน 134 คน และนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย รวมจำนวน 201 คน
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมกาญจนาภิเษก
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<