ทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา
ยอดเงินทั้งหมด 1,567,868 บาท ณ วันที่ 5 กันยายน 2561


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา และเป็นกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<