รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้

1.พนักงานสถานที่                          1  ตำแหน่ง

2.คนสวน                                         1  ตำแหน่ง

3.ช่างแอร์                                        1  ตำแหน่ง

4.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป      1  ตำแหน่ง

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ทางด้านล่างนี้

หนังสือประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง