การแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn music award ครั้งที่ 17 (รอบคัดเลือก)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล
Potisarn music award ครั้งที่ 17 
การแข่งขันรอบคัดเลือกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือระดับชั้นม.ต้น ระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 รวมทั้งหมด 13 วง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ณ เวทีลานโพธิ์พุฒภิรม

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<