กลุ่มตยาคี ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประกายเพชร ครั้งที่ 13

กลุ่มตยาคี ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประกายเพชร ครั้งที่ 13
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ประเภทกลุ่ม เยาวชนทั่วไปโดยนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 13
พร้อมมอบโอวาทแก่เยาวชนฯ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<