ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้

1.เจ้าหน้าที่การเงิน                         1  ตำแหน่ง

2.พนักงานสถานที่                          1  ตำแหน่ง

3.คนสวน                                         1  ตำแหน่ง

4.ช่างแอร์                                        1  ตำแหน่ง

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ทางด้านล่างนี้

หนังสือรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว