บริจาคโลหิตกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช

งานพยาบาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ ธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคโลหิต

โดยมีครู บุคลากร นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเลือด

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<