งานแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรม We are proud of you แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

เนื่องในโอกาสสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชมศิษย์เก่าและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<