ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพฯ

ตามโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<