เด็กชายสุวพิญช์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้นม.3/12 เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

ด.ช.สุวพิญช์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ รุ่นเยาวชน 17 ปีชาย
และประเภทฟรีสไตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
รายการ JEJU Korea Open International Taekwondo Championships 2018
ระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองเจจู ประเทศเกาหลีใต้