พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561มอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพทิยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<