พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันรักโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ 12 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรักโรงเรียน

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม  รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<