กิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」และวันชาติของฝรั่งเศส(La Fête Nationale)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ 「七夕」ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี

และกิจกรรมวันชาติของฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


ภาพกิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」

    
    
    
ภาพกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale)