กิจกรรมวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ “วันรำลึกเกียรติคุณสนุทรภู่ เชิดชูกวีแห่งอาเซ๊ยน สานต่อพระราชปณิธาน ร่วมต่อต้านยาเสพติด” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<