ค่ายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<