การแข่งขันแบดมินตันนักเรียน กรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

การแข่งขันแบดมินตันนักเรียน กรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

ด.ช.ฉัตรมงคล คนชาญ ม.1/12
ด.ช.อมรศิริ ศรีสมัย ม.1/11
ด.ช.กณิศภัชศ์ รัตนพันธุ์ ม.1/12
ด.ช.กันต์ธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.1/10
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย รุ่น 12 ปี
โดยนายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมเชียร์และร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา
ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 15 -19 มิถุนายน 2561