ประมวลภาพ Let’s play กิจกรรมพัฒนาความคิดให้กล้าแสดงออก

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัดกิจกรรม Let’s play กิจกรรมพัฒนาความคิดให้กล้าแสดงออก ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อกระตุ้นความกล้าแสดงออกและค้นหาความชอบของนักเรียนที่สนใจด้านศิลปะการแสดง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงออกทางอารมณ์ การพูดต่อบทละคร การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ โดยมี คุณรชยา นพการุณ รองอันดับ 1 มิสทิฟฟานี่ 2014 เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คำแนะนำในการแสดง และนายอัคระวุฒิ อัครากรภิรมย์ นักแสดงอิสระเป็นพิธีกรรับเชิญ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<