กิจกรรมออนไลน์ “ชวนน้องมาเรียนวิศวะ” สำหรับนักเรียน ม.4-5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และ ม.3 ม.6 ที่สนใจ

📌 เชิญชวนนักเรียน ม.4 ม.5 ในแผนการเรียนเตรียมวิศวะ , นักเรียนชั้น ม.3 ที่สนใจ/วางแผนศึกษาต่อชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และนักเรียนชั้น ม.6 ที่วางแผนการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
🖥 ร่วมกิจกรรมออนไลน์ “ชวนน้องมาเรียน วิศวะ”
ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
🌐 สามารถลงทะเบียนได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/3lfHGUt
.
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ / กลุ่มบริหารวิชาการ
📮 ระบบลงทะเบียน/Zoom Meeting โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา