โครงการ “ค่ายปรับพื้นฐานวิชาการ” ACADEMIC CAMP สำหรับนักเรียน EP ม.1

📌 เชิญชวนนักเรียนในโครงการ EP และ INTER ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปรับพื้นฐานวิชาการ” ACADEMIC CAMP โดยพี่ ๆ จากสถาบัน ignite by OnDemand
🎥 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting (ลิงค์การเข้าร่วมครูที่ปรึกษาจะส่งให้ในไลน์ห้องเรียน ม.1 EP/INTER)
‼️ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
⏰ ระหว่างวันที่ 12-20 ตุลาคม 2564 (ตามตารางดังนี้ https://bit.ly/3DfPprK)
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 หรือ โครงการ English Program ต่อ 128 ต่อ 117 ในวันและเวลาราชการ
.
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ / โครงการ English Program
📮 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ : งานโสตทัศนศึกษา