แจ้งเลื่อนกำหนดการ “ประกาศผลการเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2564

📌 แจ้งเลื่อนกำหนดการ “ประกาศผลการเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (พร้อมประกาศแจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มผ ▶ เลื่อนจากเดิม 4 ตุลาคม 2564 เป็น วันที่ 11 ตุลาคม 2564
⚙️ โดยทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการ ขั้นตอน และวิธีการสอบซ่อม สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มผ ในวันดังกล่าว
.
‼️ หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันและเวลาราชการ)
.
📮 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา