MV เพลง “วัน เดือน ปี” จากครูเกษียณมอบให้ทุกคน

🎬MV เพลง “วัน เดือน ปี” จากครูเกษียณมอบให้ทุกคน

🥰😊เบื้องหลังความสนุกสนานของการถ่ายทำ VTR ครูผู้เกษียณ ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พร้อมมอบให้ทุกคน

🎥 จัดทำกราฟิก ตัดต่อวิดีโอ และประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา