การลงทะเบียนสมัครสอบ O-NET ปี 2564 สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

📌 แจ้งนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 เรื่องการลงทะเบียนสมัครสอบ O-NET ปี 2564
✅ ม.3 ให้ลงทะเบียนตามความสมัครใจ
✅ ม.6 ให้ลงทะเบียนทุกคน
🌐 ลงทะเบียนการสำรวจข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2Xt3TF7
⏰ ข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการสอบ พร้อมกำหนดการต่าง ๆ ของการสอบ O-NET ที่ลิงค์ https://bit.ly/3tZL2xr
.
☎️ หากมีคำถามข้อสงสัยใด ๆ สอบถามได้ที่ Line id : @351gprzb หรือ โทร.024486130 ต่อ 117 โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น
▶ ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา