กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ออนไลน์ สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ทุกห้องเรียน) ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564

📌 แจ้งเตือน กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ออนไลน์ สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ทุกห้องเรียน)
⏰ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564
⚠ หมายเหตุ วันที่ 24 ก.ย. 64 โรงเรียนจัดสอบตามตาราง-ไม่หยุด (นักเรียนเข้าสอบ / คุณครูคุมสอบตามตารางสอบ)
✅ แจ้งข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์
✅ การจัดสอบแบบในตารางสอบ และนอกตารางสอบ
✅ กำหนดการสอบซ่อม และการประกาศผลการเรียน
✅ ตารางสอบทุกระดับชั้น (การจัดสอบในตาราง)
‼️ กรุณาอ่านประกาศของโรงเรียนฯ โดยละเอียด และดูตารางสอบได้ที่ https://bit.ly/2YDFGfZ
.
🖥 หากต้องการยืมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ P.S.Online Learning งานศูนย์เทคโนโลยีที่ Line ID : @704tjwew หรือ คลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/Y2TiA7e (เฉพาะบนมือถือ-แท็บเล็ต)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา