นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีความประสงค์รับการจัดสรรวัคซีน “Pfizer” โดยกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งความประสงค์ ได้ที่คุณครูที่ปรึกษาโดยตรง

📌 แจ้งนักเรียน ทุกระดับชั้น ที่มีความประสงค์รับการจัดสรรวัคซีน “Pfizer” โดยกระทรวงศึกษาธิการ
✅ ให้ทำการแจ้งความประสงค์ ได้ที่คุณครูที่ปรึกษาห้องเรียนโดยตรง (ครูที่ปรึกษาจะสอบถามไปยังกลุ่มไลน์ผู้ปกครองหรือนักเรียน)
⏰ กำหนดการสอบถาม/แจ้งความประสงค์ รับการจัดสรรวัคซีน “Pfizer” ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2564
🌐 ปฏิทิน Timeline ของกระทรวงศึกษาธิการ https://bit.ly/3AlcqbF (อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/MOE360degree)
‼️ กำหนดการนัดหมาย การยืนยันการฉีดวัคซีน เอกสารที่ต้องใช้ รอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
⚠ นักเรียนที่ลงชื่อขอรับวัคซีน “Sinopharm” ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถ แจ้งความประสงค์รับการจัดสรรวัคซีน “Pfizer” ได้ แต่การตัดสินใจเลือกฉีด ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
โรงเรียนเป็นสื่อกลางในการประสานงานการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดเท่านั้น ไม่สามารถตัดสินใจเลือกวัคซีน ให้กับนักเรียนได้ หากมีคำถามข้อสงสัย กังวลใจ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ โปรดสอบถามแพทย์โดยตรง
.
📮 ข้อมูลโดย : งานอนามัยโรงเรียน
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา