ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ในโครงการ VACC 2 School ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

📌 ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ในโครงการ VACC 2 School ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
✅ ตรวจสอบรายชื่อ และอ่านขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3EsvCa4 (**งดรับแจ้งยกเลิก หรือเพิ่มรายชื่อนักเรียน)
🌐 ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมผู้ปกครองได้ที่ https://bit.ly/3A25YWT / หรือสามารถขอรับได้ที่ งานรักษาความปลอดภัย ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (โปรดกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้ปกครองให้เรียบร้อย)
⏰ กำหนดการนัดหมายฉีดวัคซีน วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64 เวลา 10.30 – 12.00 น. เดินทางก่อนถึงเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
⚠ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่ยังไม่มีบัตรนักเรียน โรงเรียน จะออกใบรับรองการเป็นนักเรียนให้แทน **ไม่ต้องไปรับ ทางโรงเรียนจะส่งไปให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เอง
‼️ การแต่งกายของนักเรียนในวันเข้ารับการฉีดวัคซีนให้แต่งกาย ชุดพละเสื้อสีกรมท่าหรือชุดนักเรียน(เสื้อขาว) กระโปรง/กางเกง รองเท้านักเรียนหรือรองเท้าพละเท่านั้น
#โรงเรียนไม่ได้จัดรถบริการรับส่ง เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19
.
📮 ข้อมูลโดย : งานอนามัยโรงเรียน
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา