พส. “เพราะความผูกพัน สื่อสารกันด้วยหัวใจ” เกษียณอายุราชการ : ปีการศึกษา 2564

📌 กำหนดการ เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live