ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวสัญจร “เปิดโลกภาษาสู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

📌 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวสัญจร “เปิดโลกภาษาสู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โครงการความร่วมมือระหว่าง แผนการเรียนเตรียม มนุษยศาสตร์-ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ในการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในคณะศิลปศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
.
📮ดำเนินงานโดย : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
🖥 ดูแลและควบคุมระบบ Zoom Meeting โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎥 ระบบลงทะเบียน, อีเมล, เกียรติบัตร งานกราฟิคและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<