ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง ชั้น ม.6 “TCAS Coacing’65 โค้ชให้ติด TCAS65” ครั้งที่ 2

📌 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง ชั้น ม.6 “TCAS Coacing’65 โค้ชให้ติด TCAS65” ครั้งที่ 2 รวมถึงผู้ที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เป็นการให้ความรู้ การทำความเข้าใจการเพิ่มโอกาสติดและวางเป้าคะแนนในรอบ TCAS ด้าน Portfolio โดยได้รับเกียรติจาก นายคมจักร คริมาธัญสร (พี่โดม) เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ โดยกิจกรรม ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 15.40 – 18.40 น.
.
📮ดำเนินงานโดย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-งานแนะแนว
🖥 ดูแลและควบคุมระบบ Zoom Meeting โดย : งานโสตทัศนศึกษา
🎥 ระบบลงทะเบียน, อีเมล, เกียรติบัตร งานกราฟิคและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<