คณะครูและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

📌กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการนำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
.
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<