ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “เปิดโลกภาษาสู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 64 เวลา 08.30-12.00 น.

📌 แจ้งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกภาษาสู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 64 เวลา 08.30 – 12.00 น.
✅ 1.) กรอกโค้ดหลังการอบรมเพื่อรับเกียรติบัตร (โค้ดแสดงบนหน้าจอ ช่วงท้ายงานอบรมเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด-พร้อมตัวเลข) โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอ หรือ ไปที่ลิงค์ https://bit.ly/38zNbpV ** กรอกโค้ดถึงวันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น. เท่านั้น
✅ 2.) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือไป ลิงค์ https://bit.ly/3h4rx1u (ดาวน์โหลดได้ตลอดระบบไม่ปิด)
❌ * หากกรอกโค้ดไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับเกียรติบัตร (ดาวน์โหลดได้ตลอด)
⚠️ ** อีเมลที่ใช้กรอกโค้ด กับดาวน์โหลดเกียรติบัตรต้องตรงกัน
‼️ *** โปรดตรวจสอบ ชื่อ- นามสกุล ก่อนการกดส่งโค้ด เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้
.
📋 ข้อมูลโดย แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
🎥 ระบบลงทะเบียน, อีเมล, เกียรติบัตร งานกราฟิคและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา