กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ/IEP

❇️ กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ/IEP 🏫 ประเภท เขตพื้นที่บริการ ✅ในเขตพื้นที่บริการ รับทั้งหมด 98 คน โดยปีนี้ มีการเพิ่มเขตพื้นที่บริการและแขวงดังนี้ #เขตตลิ่งชัน เฉพาะแขวง บางระมาด ฉิมพลี บางพรม คลองชักพระ บางเชือกหนัง

Read more text

กำหนดการรับสมัคร โครงการ English Program

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program (EP) รวมจำนวน 90 คน ห้องเรียน วิทย์-คณิต 60 คน ห้องเรียน คณิต-จีน 30 คน #คุณสมบัติ ✅ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

Read more text