กำหนดการรับสมัคร Pre ม.1 ปีการศึกษา 2563

🏫 แจ้งเลื่อนกำหนดการรับสมัคร Pre ม.1 ✅ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ✅ กรอกข้อมูล และพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://203.114.116.51/prem1 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 ✅ เริ่มชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม

Read more text