ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 4) ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ที่ สพฐ.กำหนด โดยให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 4) ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2563 ณ

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 3

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 3 จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

Read more text

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

Read more text

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่

Read more text

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2-4

Read more text

การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทีม TYC Potisarn ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กทม. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยนายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริหารงานกลาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ชจญ.น.3 กับนายภูิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นผู้ร่วมลงนาม ทั้งนี้นายสมปอง คงอยู่ ผจก.บน.3.1 พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียน

Read more text

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่การจัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 4  โดยมีนายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ประธานกลุ่ม 4 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.1 กลุ่ม 4 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคระศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

Read more text