พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ และบุคลากรทางการศึกษา “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1”

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร นำคณะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 เข้าร่วม “งานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1” โดยรับเกียรติจาก ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18

Read more text

มุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม งาน “รางวัลที่ยิ่งใหญ่ คือเส้นชัยแห่งศรัทธา Stars Award โพธิสารกษิณา 63” เพื่อแสดงมุทิตาคารวะและอำลานักเรียน โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ นายบุริม  สายจันทร์ 

Read more text

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) สรุปการฝึกประสบการณ์สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) สรุปและรายงานผลการฝึกประสบการณ์สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ – โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแนะนำและติชมผลการสรุปงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม

Read more text

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ประกอบภาพและพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ประกอบภาพและพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล” (เส้นทางช่างภาพ) เพื่อเป็นแนวทางและความรู้ความเข้าใจของหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น โดยวิทยากรจากสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

Read more text

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามสภาพจริงในท้องถิ่น นำโดย นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มมิตรผลและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ.

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร และครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มมิตรผลและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ. เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และศึกษาดูงานหลักสูตร แผนการเรียนใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

Read more text

ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

งานสืบสานสายใจ หัวใจสีแดง ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมงาน “สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ประจำปี 2563” วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ สวนหลวงพระราม 8 ภายในงานมี กิจกรรมตักบาตรทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง

Read more text

พิธีเปิดใช้ห้องน้ำชายใหม่ อาคารโพธิสารคุณ (อาคาร 3)

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดใช้ห้องน้ำชายใหม่ อาคารโพธิสารคุณ (อาคาร 3) ห้องน้ำสวย สะอาด บรรยากาศดี โดยภายในห้องน้ำ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ และสุขภัณฑ์ทันสมัย ก๊อกน้ำอัตโนมัติ เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ เครื่องจ่ายสบู่เหลวล้างมือ และติดตั้งเครื่องเสียงเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศ สำหรับบริการนักเรียน บุคลากร

Read more text

พิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดทำพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถมที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ ปรับปรุงโรงอาหาร และพัฒนาการศึกษา ประธานในพิธี นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 9 กันยายน

Read more text