การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ประกอบภาพและพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ประกอบภาพและพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล” (เส้นทางช่างภาพ) เพื่อเป็นแนวทางและความรู้ความเข้าใจของหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น โดยวิทยากรจากสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

Read more text

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ TOYOTA Youth Super Series 2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย

นายกัณต์ธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายคู่ รุ่น 15 ปี เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ม.1/12 ได้รับรางวับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่น 15 ปี

Read more text

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามสภาพจริงในท้องถิ่น นำโดย นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง

Read more text

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2563 สนาม 1

ด.ญ.ชัญญานุช แก้วดวงดี นักเรียนชั้น ม.2/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ 1st Arena Thailand Open Water Swimming Championships 2020 จัดโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มมิตรผลและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ.

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร และครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มมิตรผลและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ. เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และศึกษาดูงานหลักสูตร แผนการเรียนใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

Read more text

ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

งานสืบสานสายใจ หัวใจสีแดง ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมงาน “สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ประจำปี 2563” วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ สวนหลวงพระราม 8 ภายในงานมี กิจกรรมตักบาตรทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง

Read more text

พิธีเปิดใช้ห้องน้ำชายใหม่ อาคารโพธิสารคุณ (อาคาร 3)

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดใช้ห้องน้ำชายใหม่ อาคารโพธิสารคุณ (อาคาร 3) ห้องน้ำสวย สะอาด บรรยากาศดี โดยภายในห้องน้ำ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ และสุขภัณฑ์ทันสมัย ก๊อกน้ำอัตโนมัติ เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ เครื่องจ่ายสบู่เหลวล้างมือ และติดตั้งเครื่องเสียงเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศ สำหรับบริการนักเรียน บุคลากร

Read more text

พิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดทำพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถมที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ ปรับปรุงโรงอาหาร และพัฒนาการศึกษา ประธานในพิธี นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 9 กันยายน

Read more text

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ PATTAYA TAEKWONDO POOMSAE BEACH 2020

นางสาวพุทธิมา อิสมัน ชั้น ม.4/6 ได้รับ 🥇เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี และ ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ ชั้น ม.2/12 ได้รับ 🥈เหรียญเงิน พุมเซ่ฟรีสไตล์ทีม รุ่นอายุ

Read more text