การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง นักเรียนชั้น ม.5/9 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กรรเชียง 200 เมตร และเหรียญทอง ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร

Read more text

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลาดนัดสนามหลวงพิลาศวรรณสาร” (Moderate Class More Knowledge Sanamluangpilaswannasarn Fair) มีการจัดฐานกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ในทักษะอาชีพต่าง ๆ

Read more text

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ VICTOR PONSANA BADMINTON OPEN 2019

นายธนโชติ ลาภบำรุงวงศ์ ม.4/8 รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น 19 ปี และ รองชนะเลิศดับดับที่ 2 รุ่น 17 ปี เด็กชายภวินท์ พงศ์พิทักษ์กุล ม.3/5 รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ในงานกิจกรรมประจำปีของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 

Read more text

พิธีปฏิญาณตน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เนื่องในกิจกรรมสัปดาหฺวันครู เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น โพธิสารพิทยากร ทีม 114,514iiyo,koiyo ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

Read more text

คืนสู่เหย้า ชาวโพธิสาร “Back to school”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงานคืนสู่เหย้า ชาวโพธิสารฯ “Back To School” โดยนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนศิษย์ปัจจุบัน พิธีมุฑิตาจิตอดีตคุณครูและผู้บริหารฯ การมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สุ่มจับรางวัลหางบัตร และการแสดงคอนคอนเสิร์ตจากวง Mild เมื่อวันที่ 12 มกราคม

Read more text

กิจกรรม “ส่งท้ายปี ทำความดี เพื่อองค์กร” วาดภาพกำแพงรอบโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปี ทำความดี เพื่อองค์กร” ปรับแต่งภูมิทัศน์ วาดภาพกำแพงรั้วลานจอดรถตรงข้ามอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<               

Read more text

ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นวิทยากร

Read more text

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอท่าแพ หนังใหญ่วัดขนอนและสุนทรีแลนด์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Read more text