งานสืบสานสายใจ หัวใจสีแดง ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมงาน “สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ประจำปี 2563” วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ สวนหลวงพระราม 8 ภายในงานมี กิจกรรมตักบาตรทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง

Read more text

พิธีเปิดใช้ห้องน้ำชายใหม่ อาคารโพธิสารคุณ (อาคาร 3)

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดใช้ห้องน้ำชายใหม่ อาคารโพธิสารคุณ (อาคาร 3) ห้องน้ำสวย สะอาด บรรยากาศดี โดยภายในห้องน้ำ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ และสุขภัณฑ์ทันสมัย ก๊อกน้ำอัตโนมัติ เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ เครื่องจ่ายสบู่เหลวล้างมือ และติดตั้งเครื่องเสียงเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศ สำหรับบริการนักเรียน บุคลากร

Read more text

พิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดทำพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถมที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ ปรับปรุงโรงอาหาร และพัฒนาการศึกษา ประธานในพิธี นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 9 กันยายน

Read more text

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ PATTAYA TAEKWONDO POOMSAE BEACH 2020

นางสาวพุทธิมา อิสมัน ชั้น ม.4/6 ได้รับ 🥇เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี และ ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ ชั้น ม.2/12 ได้รับ 🥈เหรียญเงิน พุมเซ่ฟรีสไตล์ทีม รุ่นอายุ

Read more text

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ DYNASTY GOLF & COUNTRY CLUB ชมรมกอล์ฟไดนาสตี้

ด.ญ.บุราสิริ ยุติโยธิน ม. 2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Class A Low Gross ในการแข่งขันกอล์ฟ รายการ DYNASTY GOLF & COUNTRY CLUB ชมรมกอล์ฟไดนาสตี้ ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ

Read more text

การแข่งขันแบดมินตันรายการ Bangkok Badminton 2020

เด็กชายไพสิฐ เทียนทอง ม.1/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายคู่ รุ่น 13 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่น 13 ปี และ เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ม.1/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่

Read more text

การประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะครู สพม.1 กลุ่มที่ 4 สู่วิถี “New Normal”

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะครู สพม.1 กลุ่มที่ 4 สู่วิถี “New Normal” โดยบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับตัวของผู้บริหารและครูสู่วิถี New Normal” โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ

Read more text

การปรึกษาและเตรียมความพร้อม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดทำหลักสูตร แผนการเรียนศิลปกรรม

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับ ครูมนัญญา มาบางยาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูสาขาดนตรี ครูสุทธิพงษ์ คำยุทา ,ครูขจร ปรีดากุล เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อปรึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการจัดทำหลักสูตร แผนการเรียนศิลปกรรม และเตรียมพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร และครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และศึกษาดูงานหลักสูตร แผนการเรียนใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

Read more text

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2563 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ 3 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

Read more text