นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้ารับพระราชทานรางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

นายเริงฤทธิ์ ตั้งตรงผล นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

Read more text

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โรงเรียนธรรมิกวิทยา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล “โครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษานักเรียนตาบอด” โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

Read more text

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงประกวด

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงประกวดในแต่ระดับชั้น โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและประดิษฐ์กระทงมอบให้วัดโพธิ์(ตลิ่งชัน) และวัดจำปา

Read more text

งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดโพธิ์(ตลิ่งชัน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกับวัดโพธิ์(ตลิ่งชัน) เป็นประจำทุกปี โดยมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ – นางนพมาศ การแสดงวงดนตรี นักร้อง และจำหน่ายกระทงจากฝีมือนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

พิธีถวายราชสดุดี ร.6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Read more text

ยินดีต้อนรับนายอภิภูมิ เปี้ยปลูก ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ยินดีต้อนรับนายอภิภูมิ เปี้ยปลูก ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

โรงเรียนโพธิสารฯ เป็นสนามแข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นศูนย์การจัดการแข่งขันขับขานประสานเสียง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร    

Read more text

ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่  5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม

Read more text

เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์(ตลิ่งชัน)

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนโพธิสาพิทยากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กับชุมชนวัดโพธิ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ วัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน)

Read more text