การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้าเมืองโบราณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563

Read more text

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และกลุ่มที่ 2 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Read more text

การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563

นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

Read more text

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี “นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2563”

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งปี “นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2563” ในงานสานสัมพันธ์ การบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more text

ตรวจเยี่ยมติดตาม การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะวิทยากรในการตรวจเยี่ยมติดตาม การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ในการกำกับของพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น

Read more text

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5/4 – 5 , 5/7 – 10) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 –

Read more text

โครงการศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนเทคโนโลยี และนักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในห้องสตูดิโอ รายการโต๊ะข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท BEC TERO RADIO คลื่น HITZ 95.5 พร้อมให้นักเรียนพูดคุยและสัมภาษณ์

Read more text

การรับสมัครนักเรียน ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร EP และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร EP/IEP เมื่อวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

นักเรียน TYC โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี ก่อตั้ง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

ตัวแทนนักเรียนโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ โรงเรียนโพธิสารพิทยากรในนามชุมชนคลองลัดมะยม เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี ก่อตั้ง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยได้นำสินค้าพื้นบ้าน สาธิตและสอนทำพวงเป็นพวงมาลัยมะกรูด จำหน่ายขนมพื้นบ้านและไอติมลุงชวน วันที่ 24

Read more text

ต้อนรับโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อบรับคณะครูจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน และเข้าพบดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและคณะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นำไปพัฒนายิ่งขึ้นไป เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

Read more text