การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี   เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

Read more text

การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ/IEP และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more text

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปี’61 รุ่นชมพูพันธุ์ทิพย์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) และสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การแข่งขันแบดมินตัน SCG จูเนียร์ แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2019 ครั้งที่ 39

การแข่งขันแบดมินตัน SCG จูเนียร์ แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2019 ครั้งที่ 39 จัดโดยเอสซีจี (SCG) ร่วมกับ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ นายธนโชติ ลาภบำรุงวงศ์ ชั้น ม.4/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 17

Read more text

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามงานงบประมาณของสถานศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับคณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจผลการปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน ฯลฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด POTISARNPITTAYAKORN FUTSAL INVITATION 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้ายภัยยาเสพติด  “POTISARNPITTAYAKORN FUTSAL INVITAION” 2019 สนับสนุนการแข่งขันโดย ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร แข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การอบรมพัฒนาครู “การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ “

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) เข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง การจัดทำแผน การจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การรายงานผลปฏิบัติงาน BSC ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดการประชุมรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณปีการศึกษา 2561 (BSC) ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562

Read more text

การมอบตัวนักเรียน EP-IEP ระดับชั้นม.1 และ ม.4

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more text

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.1 EP และม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2562

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562

Read more text