กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย

Read more text

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่ 1

Read more text

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่ 30

Read more text

การแข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำ พุมเซ่ รายการ The 5th Heroes Taekwondo International Championship 2019

เด็กหญิงพุทธิมา อิสมัน ม.3/5 และ เด็กชายคชภพ วงศ์เจริญ ม.1/12 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำ พุมเซ่ รายการ The 5th Heroes Taekwondo International Championship 2019

Read more text

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการ

ครูศรสวรรค์ แนบเนื้อ และครูปริญญ์ยุพา ฮวดปากน้ำ นำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

Read more text

การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ PIM Language Competition ครั้งที่ 4  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายอดิศร วชิรานันท์ ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวณัฐธิดา ชูสังข์ ชั้น

Read more text

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักการภารโรง แม่ค้าและนักเรียน วางพานพุ่ม  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม

Read more text

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส(La fête nationale française) ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัด กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส🇫🇷 (La fête nationale française) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ได้ร่วมในการแสดง 3 รายการได้แก่ 1. การเดินแฟชันโชว์ชุดแต่งกายประจำชาติฝรั่งเศส

Read more text

ผลการแข่งขันเทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 รายการ 5th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships

นายสุวพิญช์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้นม.4/7 ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ในการแข่งขันเทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 รายการ 5th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships ลงแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ท่ารำ ประเภทคู่ผสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน 🥈 และประเภททีมชาย

Read more text

นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้นม.4/7 ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันเทควันโด พุมเซ่ ประเภทท่ารำ ชิงแชมป์เอเชีย

นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง ม.4/7 ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ในการแข่งขันเทควันโด พุมเซ่ ประเภทท่ารำ ชิงแชมป์เอเชีย รายการ 3rd Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships และการแข่งขัน 5th Asian Junior Taekwondo

Read more text