การแข่งขันเทควันโด RSU FAI-FAH BY TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศครั้งที่ 10

ด.ญ.พุทธิมา อิสมัน ม.3/5 ได้รับรางวัล 🥇เหรียญทอง พุมเซ่ Freestyle เดี่ยวหญิง 17 ปี 🥇เหรียญทอง พุมเซ่ Freestyle คู่ 17 ปี ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ ม.1/12 ได้รับรางวัล

Read more text

โพธิสารร้อยรักมุทิตา กษิณาคารวะ สุขเกษม

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม งาน “โพธิสารร้อยรักมุทิตา กษิณาคารวะ สุขเกษม” เพื่อแสดงมุทิตาคารวะและอำลานักเรียน โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่

Read more text

การประกวดรำวงมาตรฐานและ PS Got Talent ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดรำวงมาตรฐานและ PS Got talent ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6

Read more text

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย โดยแบ่งการประกวดเป็นแต่ละระดับชั้นเรียน ณ ห้องจริยศึกษา อาคาร 1 ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2562

Read more text

การแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ สพม.1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษา​ต่างประเทศ​ (ภาษา​ฝรั่งเศส)​ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ทักษะภาษา​ฝรั่งเศส​แบบ​บูรณาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 1 ปีการศึกษา​ 2562 ณ​ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาฝรั่งเศส สพม.1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย​ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ 25​ โรงเรียน ซึ่งนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

Read more text

พิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดทำพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา และเป็นกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

Read more text

ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน สพม.1 กลุ่ม 4 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม.1 กลุ่ม 4 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

Read more text

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน สพม.1 กลุ่ม 4 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสนามแข่งขันที่ 8 ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สพม.1 กลุ่ม 4 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ,

Read more text

การอบรมสร้างการรับรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จิตอาสา ๙๐๔

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จัดกิจกรรมการบรรยายขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การอบรมสร้างการรับรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย พร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และนำไปขยายผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text