ประกาศรับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด 12 ตำแหน่ง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 12 ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30

Read more text